mullsjö logotyp

Välkommen att kontakta oss för frågor eller synpunkter!

Kontaktlista

TF Barn- och utbildningschef

Linda Rudelius

0392-141 90

linda.rudelius@mullsjo.se

 

Specialpedagog Barn- och utbildning

Anita Sätterman

0392-141 94

anita.satterman@mullsjo.se

 

Utvecklingschef

Linda Rudelius

0392-141 90

linda.rudelius@mullsjo.se

 

Förskolechef

Pia Croona

0392-14092

pia.croona@mullsjo.se


Förskolechef 

Jessica Åberg

0392-140 94

jessica.aberg@mullsjo.se

  

Rektor Gunnarsbo/Sandhems skolområde

Patrik Lernberg
0392-144 01

patrik.lernberg@mullsjo.se 

 

Rektor Trollehöjdskolan

Lena Ottosson Burge

0392-145 01

lena.ottossonburge@mullsjo.se

 

Handläggare förskola/barnomsorg och skola/skolbarnomsorg

Anette Helgesson

0392-141 98

anette.helgesson@mullsjo.se


Senast uppdaterad: 2018-03-27 Ansvarig: Linda Rudelius