mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Gymnasium

Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program varav tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Ingen gymnasieskola i kommunen

Mullsjö har ingen egen gymnasieskola. För att elever från Mullsjö kommun ska få tillgång till alla program som finns har Mullsjö avtal med såväl Jönköpings som Falköpings kommun.  Det betyder att elever från Mullsjö kommun söker på samma villkor som dessa kommuners egna elever.

Mullsjöelever har också möjlighet att söka alla fristående gymnasieskolor.

Mer information om gymnasieskolor  Jönköping inklusive fristående gymnasieskolor och naturbruksgymnasier.

Mer information om Gymnasium Skaraborg.

Gymnasieprogram

I gymnasieskolan finns för närvarande 18 nationella program, vilka du kan läsa om på Skolverkets webbplats, se länktipsrutan.

Ansökan gymnasium

Ansökan gymnasium Jönköping

Ansökan gymnasium Skaraborg (Falköping)

Betyg och bedömning

Läroplaner, ämnesplaner, betygsinformation, nyheter och övrigt material om gymnasieskolan hittar du på Skolverkets webbplats. Se länktipsrutan. Du kan även beställa betygskopior, länk till formulär finns i länktipsrutan.

Ekonomi, Studiebidrag

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från Centrala studiestödsnämnden, CSN, till och med vårterminen det år du fyller 20.

Går du på lärlingsprogrammet kan du även ansöka om lärlingsbidrag.

Studiemedel

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på CSNs webbplats (se länktipsrutan). Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.


Senast uppdaterad: 2018-03-27 Ansvarig: Linda Rudelius