mullsjö logotyp

Studiegården

Studiegården är en verksamhet speciellt utformad för de elever som av olika anledningar behöver ett alternativ till klassrumssituationen.

På Studiegården arbetar eleverna efter individuella scheman, skräddarsydda efter deras behov och oftast i eget rum med undervisning en-till-en. I vilken omfattning eleven har sin undervisning på Studiegården varierar efter behov. Det kan röra sig om alltifrån en lektion i veckan till all teoretisk undervisning.

Oavsett omfattning behåller eleven alltid sin klasstillhörighet. På Studiegården är det viktigt med ramar, rutiner och värme, samt personalens genuina intresse för elevens utveckling, mående och lärande.

Välkommen!

2017-11-13 Innehåll: Lena Ottosson Burge   Publiceringsansvarig: Carina Arthursson