mullsjö logotyp

Skolledning

Skolområdet leds av rektor och biträdande rektor. Dessa tillsammans med områdets arbetslagsledare bildar skolans ledningsgrupp.

Vårt uppdrag är att ta ansvar för området utifrån de lagar och styrdokument som gäller för grundskolan.

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Skolan har fyra arbetslag som leds av arbetslagsledare:     

Arbetslag A
Marie Stark, marie.stark@mullsjo.se

Arbetslag B 
Jonas Furehill, jonas.furehill@mullsjo.se

Arbetslag C
Carina Glimryd, carina.glimryd@mullsjo.se

Arbetslag DE
Thomas Carlsson, thomas.carlsson@mullsjo.se

Arbetslag E     
Lina Troedsson, carolina.troedsson@mullsjo.se

Arbetslag E består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare (SYV).

2017-11-12 Innehåll: Lena Ottosson Burge   Publiceringsansvarig: Carina Arthursson