mullsjö logotyp

Läsårstider

Eleverna i Mullsjö kommun har lov och studiedagar samtidigt. Behöver du vara ledig andra tider under läsåret måste du ansöka om detta till skolan.

Information om vad som gäller vid skolstart och skolavslutning läggs upp som nyhet under Utbildning och Barnomsorg.

Här nedan har vi skapat snabblänkar till information för läsårstider som finns längre ner på sidan:

Läsåret 2017/2018

Läsåret 2018/2019

Ledighet 

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017

Terminsstart måndag den 21 augusti

Studiedag torsdag den 28 september

Studiedag måndag 16 oktober

Höstlov vecka 44 (30 oktober-3 november)  

Avslutning fredag den 22 december

Vårterminen 2018

Terminsstart onsdag den 10 januari

Sportlov vecka 7 (12-16 februari) 

Studiedag fredag 16 mars

Påsklov vecka 14 (30 mars-6 april)

Lov måndag den 30 april

Första maj (tisdag)

Kristi Himmelfärdsdag samt lovdag 10-11 maj

Studiedag onsdag den 16 maj

Nationaldag 6 juni (onsdag)

Avslutning torsdag kväll den 14 juni för Gunnarsbo/Sandhems skolområde

Avslutning fredag den 15 juni för Trollehöjdskolan

 

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018

Terminsstart tisdag den 21 augusti

Studiedag fredag den 28 september

Studiedag tisdag 16 oktober

Höstlov vecka 44 (29 oktober-2 november)  

Avslutning fredag den 21 december

Vårterminen 2019

Terminsstart onsdag den 9 januari

Sportlov vecka 7 (11-15 februari) 

Studiedag måndag 11 mars

Påsklov vecka 16 (15 april mars-22 april)

Första maj (onsdag)

Studiedag torsdag 16 maj

Kristi Himmelfärdsdag samt lovdag 30-31maj

Nationaldag 6 juni (torsdag)

Avslutning torsdag kväll den 13 juni för Gunnarsbo/Sandhems skolområde

Avslutning fredag den 14 juni för Trollehöjdskolan


Ledighet

Se ansökan om ledighet i Blankettrutan.

Det är skollagen som reglerar bestämmelserna kring skolpliktig elev och ledighet. Beslutet tas av rektor eller den rektor utser.

Enligt 7 kap. 18 § skollagen kan elev i grundskolan och grundsärskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. I undantagsfall kan längre ledighet beviljas om det finns uppenbara synnerliga skäl. Exempel på skäl som normalt inte kan anses vara enskilda angelägenheter är nöjen, rekreation, hobby- och föreningsverksamhet samt semesterresor.

För längre ledighet - mer än 10 dagar i följd, eller mer än 10 skoldagar innevarande läsår - krävs synnerliga skäl. Detta kan behöva styrkas av annan än vårdnadshavare, exempelvis läkare, psykolog eller kurator.

Vid ledigheter, utöver skolans lovdagar, avsäger sig vårdnadshavaren rätten till elevens garanterade undervisningstid. Vårdnadshavaren har ett stort ansvar för att eleven hämtar igen de kursmoment han/hon missar under ledigheten.
Vid beviljad ledighet ska elev och vårdnadshavare få information från skolan om vad klassen ska arbeta med i de olika ämnena.

Ansökan om ledighet ska lämnas till klassläraren i god tid före ledigheten. Ansökan ska vara undertecknad av elevens alla vårdnadshavare.


Senast uppdaterad: 2018-03-28 Ansvarig: Linda Rudelius