mullsjö logotyp

Utvecklingssamtal, IUP

Utvecklingssamtal, IUP

Skolan har i uppdrag att skapa förutsättningar för att elever ska utvecklas i riktning mot de mål som finns angivna i läroplanen och kursplanerna. Den individuella utvecklingsplanen är ett redskap för att ge eleven inblick i och förståelse för sitt eget lärande. 

Den individuella utvecklingsplanen tydliggör också vilka mål eleven har, och vad som krävs för att uppnå målen. Målen för varje elev sätts i samverkan mellan lärare, vårdnadshavare och elev, och följs bland annat upp på utvecklingssamtalen där elev, lärare och vårdnadshavare deltar. 

Utbildningsförvaltningen använder det digitala verktyget Infomentor (se länk i länktipsrutan) i arbetet med elevernas individuella utvecklingsplan. Alla vårdnadshavare till barn i förskola och grundskola kan logga in i verktyget och följa barnets utveckling och måluppfyllelse, samt ha en dialog med lärare och pedagoger i barnets närhet.

2017-12-13 Innehåll: Patrik Lernberg   Publiceringsansvarig: Patrik Lernberg