mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Utvecklingssamtal, IUP

Utvecklingssamtal, IUP

Skolan har i uppdrag att skapa förutsättningar för att elever ska utvecklas i riktning mot de mål som finns angivna i läroplanen och kursplanerna. Den individuella utvecklingsplanen är ett redskap för att ge eleven inblick i och förståelse för sitt eget lärande. 

Den individuella utvecklingsplanen tydliggör också vilka mål eleven har, och vad som krävs för att uppnå målen. Målen för varje elev sätts i samverkan mellan lärare, vårdnadshavare och elev, och följs bland annat upp på utvecklingssamtalen där elev, lärare och vårdnadshavare deltar. 

Utbildningsförvaltningen använder det digitala verktyget Infomentor (se länk i länktipsrutan) i arbetet med elevernas individuella utvecklingsplan. Alla vårdnadshavare till barn i förskola och grundskola kan logga in i verktyget och följa barnets utveckling och måluppfyllelse, samt ha en dialog med lärare och pedagoger i barnets närhet.


Senast uppdaterad: 2017-12-13 Ansvarig: Patrik Lernberg