mullsjö logotyp

Infomentor Gunnarsbo/Sandhem

Infomentor är Mullsjö kommuns skolors plattform för kommunikation mellan hem och skola.


Där har du som vårdnadshavare via familjewebben möjlighet att göra följande:

  • Sjukanmäla eleven

  • Se kontaktuppgifter

  • Se elevens frånvaroöversikt

  • Skicka e-post till klassen och till personal

  • Läsa elevens omdöme, åtgärdsprogram och IUP, Individuell utvecklingsplan. Detta kräver fördjupad inloggning via sms-kod.

Tillgång till Infomentor

För att få tillgång till infomentor - familjewebben krävs inloggningsnamn och lösenord.

Om ni saknar dessa kan ni kontakta er elevs klassföreståndare eller mejla skolans skoladministratör.

2017-05-23 Innehåll: Patrik Lernberg   Publiceringsansvarig: Karin Sjöstedt