mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Infomentor Gunnarsbo/Sandhem

Infomentor är Mullsjö kommuns skolors plattform för kommunikation mellan hem och skola.


Där har du som vårdnadshavare via familjewebben möjlighet att göra följande:

  • Sjukanmäla eleven

  • Se kontaktuppgifter

  • Se elevens frånvaroöversikt

  • Skicka e-post till klassen och till personal

  • Läsa elevens omdöme, åtgärdsprogram och IUP, Individuell utvecklingsplan. Detta kräver fördjupad inloggning via sms-kod.

Tillgång till Infomentor

För att få tillgång till infomentor - familjewebben krävs inloggningsnamn och lösenord.

Om ni saknar dessa kan ni kontakta er elevs klassföreståndare eller mejla skolans skoladministratör.


Senast uppdaterad: 2017-05-23 Ansvarig: Patrik Lernberg