mullsjö logotyp

Föräldrarådet Gunnarsbo/Sandhem

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter från varje klass, representanter från skolledningen och lärare från varje arbetslag.


Föräldrarådet träffas några gånger varje termin för att lyfta frågor där föräldrar/vårdnadshavare har möjlighet att påverka skolans verksamhet och för att informera om aktualiteter.

Ni får inbjudan via Infomentor. Infomentor är vår läroplattform , där du bland annat kan följa ditt barns kunskapsutveckling. 

 

 

2017-05-23 Innehåll: Patrik Lernberg   Publiceringsansvarig: Karin Sjöstedt