mullsjö logotyp

Specialpedagoger

 

 • Ingår i barnhälsoteamet

 • Tillhandahåller specialpedagogisk kompetens

 • Pedagogisk handledning

 • Observation, kartläggning och utredning

 • Fortbildning av pedagoger

 • Tillhandahåller aktuell forskning och litteratur

 • Inkluderande arbete

 • Stöd vid samtal med vårdnadshavare

 • Samverkan med barnhälsovård (BHV), logoped, psykolog, socialtjänsten och barn- och ungdomshabiliteringen

 • Versamhetsutveckling

 • Tidig upptäckt, tidiga insatser - förebyggande arbete

 • Arbetar mot organisation - grupp - individ

 • Pedagogisk mångfald

2017-11-21 Innehåll: Jessica Åberg, Pia Croona   Publiceringsansvarig: Carin Bülow