mullsjö logotyp

Specialkost

Riktlinjer för specialkost

Specialkost till barn och elever i  kommunala skolor och förskolor kan tillhandahållas av framför allt medicinska skäl. Utbudet av koster grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider. 

Även personal kan erbjudas specialkost, vid pedagogiska måltider. Specialkost erbjuds av samma skäl som för barn och elever, men enbart efter godkännande från förskolechef/rektor och köksansvarig.

Ansökan, ändrade behov och information

För att få specialkost ansöker vårdnadshavare via blankett på webben.

Specialkost av medicinska skäl tillhandahålls efter att medicinskt intyg läm­nats (utfärdat av hälso- och sjukvårdspersonal), samt underskriven ansökan.  Det är viktigt att elever/barn med allergi eller överkänslighet har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel undviks. Medicinska skäl kan vara t.ex. celiaki eller allergier mot vissa livsmedel (komjölksprotein, ägg, fisk, soja etc).

Annan Specialkost utan läkarintyg tillhandahålls efter underskrift från vård­nadshavare. Vi erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost, dvs. vegetarisk kost som inkluderar mjölk och ägg. Vi erbjuder också kost som utsluter fläsk-/nötkött och blodmat. Vi har inte möjlighet att erbjuda önskekoster av olika slag, exempelvis halalkost, koshermat eller koster som utgår från t ex ekologiskt odlad mat eller andra dieter/koster.

Överkänslighet med lättare reaktioner fylls även i på denna blankett, där det räcker med att man plockar bort ingrediensen vid servering.

Laktosreducerad kost tillhandahålls utan läkarintyg, barnen/eleverna erbjuds laktosfri mjölk och annan kost när det serveras mycket mjölk i maten t.ex. pannkakor, lasagne. Annars äter de den vanliga kosten. Vid önskemål om laktosfri kost gäller blanketten ”specialkost av medicinska skäl” med läkarintyg. Då tillståndet är ovanligt och det finns risk för att man missar ev. bakomliggande sjukdomar.

Blanketterna om specialkost skall lämnas varje år i början av höstterminen. Behovet av specialkost kan förändras under barnets uppväxt och bör följas upp kontinuerligt. Ett nytt aktuellt intyg från hälso-och sjukvården lämnas vid förändrat behov och i samband med att barnet/eleven börjar förskoleklass, årskurs 4,7 samt vid gymnasiestarten.

Vid planering av olika specialkoster utgår vi alltid från huvudalternativet på matsedeln. Tillbehör på ordinarie matsedel samt råkost/salladsbord är komplement även till specialkosten.  

Avanmälan av specialkost ska alltid göras av vårdnadshavare när barnet/eleven inte längre behöver specialkost eller vid byte av förskola/skola. Vid byte av förskola/skola är det vårdnadshavarens ansvar att se till att blanketten flyttas till nästa ställe. 

När tillhandahålls specialkost?

För specialkost av medicinska skäl enligt ovan, serveras endast till de barn som har ett aktuellt intyg utfärdat av hälso-och sjukvårdspersonal för specialkost. Vårdnadshavare intygar genom att skriva under ansökningsblanketten.

I förskolan ansvarar förskolechef för att både vårdnadshavare och personal har aktuell information utifrån ansökan och beslut om specialkost.

I skolan lämnas ansökan till skolsköterskan. All information om elevers specialkost meddelas till skolmåltiden.

Observera att tillagningsköket har noggranna rutiner för att garantera rätt mat till barnet/eleven, utifrån vårdnadshavares ansökan. Vid förändringar i kosten är det mycket viktigt att dialog sker mellan alla berörda och att ny ansökan lämnas.  

Hur ansöker jag om specialkost?

  1. Hämta och fyll i blankett och vid behov skaffa medicinskt intyg
  2. I förskolan lämnas ansökan hos förskolepersonalen. All information om barnens specialkost meddelas till berörd personal och kostansvarig på förskolan.
    I skolan lämnas ansökan till skolsköterskan. All information om elevers specialkost meddelas till berörd skolpersonal och kostansvarig.
2014-05-13 Innehåll: Johanna Skenning   Publiceringsansvarig: Johanna Skenning