mullsjö logotyp

Skogsgläntans förskola

Välkommen till Skogsgläntans förskola!

Vi är en nybyggd förskola med inriktning utomhuspedagogik.

Förskolan är byggd i tre delar så kallade skepp: Nyckelpigan, Ekorren och Ugglan som är sammanlänkade via en gemensam mötesplats, torget. 

På Ekorren och Nyckelpigan går våra yngre barn och på Ugglan går de äldsta barnen på förskolan.

Profil

Lärande utemiljö

Naturen är ett oerhört tacksamt område att upptäcka, arbeta och medverka i. Vår natur erbjuder många fenomen för barnen som växter, djur och årstider. Vi arbetar för att på ett lustfyllt sätt ge barnen ett grundläggande intresse för vår natur.

Skogsgläntans förskola har som vision att det vi gör inne kan vi också göra ute. Det innebär att vi planerar vår verksamhet med utgångspunkten att förskolans läroplan ska tas med ut på gården och ut i naturen. Samtidigt tas mycket material från naturen in på förskolan för att användas i våra olika pedagogiska aktiviteter. Närheten till skog, mark och sjö ger oss också stora möjligheter till att göra utflykter, både planerade och spontana. 

Eget kök

Förskolan har egna kockar som tillagar våra luncher. Det eftersträvas att maten i största möjliga mån lagas från grunden.

Välkommen att besöka oss, vi visar gärna mer av vår verksamhet!

2017-11-15 Innehåll: Jessica Åberg, Pia Croona   Publiceringsansvarig: Carin Bülow