mullsjö logotyp

Tallkottens förskola

Förskolan ligger centralt med närhet till naturen. Förskolan består av avdelningarna gul och blå där de äldre barnen går, samt röd och grön för de yngre barnen.  

Profil

Hållbar utveckling - Grön flagg

Förskolan gör förberedelsearbete med sin profil och kommer att arbeta aktivt med den från hösten -18. Mer information kommer då. 

Förskolan har en stor och härlig gård. Naturen och skogen finns inpå knutarna, liksom en stor lekpark och fotbollsplan. Detta ger möjlighet till en lärorik och rolig utelek. Våra egna små ekorrar som huserar på gården ger oss många roliga stunder. 

Leken får stort utrymme på vår förskola. Barnen lär sig att samarbeta, visa hänsyn, empati, utveckla språket, motoriken och fantasin.

Tallkottens femåringar samlas en gång i veckan för samling, lek, utevistelse och studiebesök. Den gruppen kallas Kottegruppen. Ett av syftena med gruppen är att barnen skall lära känna varandra inför starten i förskoleklasserna.

På Tallkottens förskola är det viktigt att barnen bli sedda och känner sig värdefulla. Det ska kännas tryggt, roligt och lärorikt att vara på vår förskola. Kom gärna och besök oss.

2017-11-15 Innehåll: Jessica Åberg, Pia Croona   Publiceringsansvarig: Carin Bülow