mullsjö logotyp

Föräldraråd i förskolan

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter från varje förskola, förskolechefer och förskollärare från förskolorna.

Föräldrarådet träffas en gång per termin och då lyfter vi frågor och informerar om aktualiteter. Vårdnadshavarna får på så sätt ett inflytande och ges möjlighet att påverka förskolans verksamhet.  

Se minnesanteckningar från föräldrarådet i dokumentrutan.

 

2017-02-23 Innehåll: Pia Croona, Jessica Åberg   Publiceringsansvarig: Carin Bülow