mullsjö logotyp

Förskola och kvällsomsorg

Välkommen till Mullsjö kommunala förskolor!

Verksamhetsfilosofi 

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet genom att stärka självkänslan baserat på ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det innefattar bland annat kreativitet, samarbete, initiativ och självtillit. 

Kommunen har fem kommunala förskolor samt kvällsomsorg. Här hittar du länkar till förskolornas egna webbplatser. 

Rödluvans förskola
Skogsgläntans förskola
Tallkottens förskola

Rödluvans förskola

Skogsgläntans förskola

Tallkottens förskola

Kronängs förskola
Bullerbyns förskola
Kronängs förskola, kvällsomsorg

Kronängs förskola

Bullerbyns förskola

Kvällsomsorg


Öppettider

Samtliga förskolor har öppet måndag till fredag 06:00-18:00. Kvällsomsorgen är öppen 18:00-23:00.

Föräldrasamverkan

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter från varje förskola, pedagoger och förskolechefer. Läs mer på sidan föräldrarådet i förskolan i länktipsrutan. 

Specialpedagoger 

Förskolorna har tillgång till specialpedagoger för att alla barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Specialpedagogen fungerar som ett stöd för barn, pedagoger och vårdnadshavare. För mer information se länk: Specialpedagoger

Utvecklingspedagoger

Förskolorna har två utvecklingspedagoger i lärmiljö respektive IKT (informations- och kommunikationsteknik). De har i uppdrag att vara ett pedagogiskt stöd för personalen och utveckla våra lärmiljöer och digitala verktyg i förskolan.

Studiebesök

Du som vårdnadshavare är välkommen att besöka våra förskolor. Ta kontakt med förskolans personal för att boka besök, se respektive förskolas kontaktuppgifter.

Utvecklingsdagar i förskolan

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att kommunens förskolor ska stängas fyra dagar per år för systematiskt kvalitetsarbete och kompetensutveckling för pedagogerna. Våra stängningsdagar läsåret 2017-2018 är 18/8, 30/10, 8/1 och 18/6.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg

I kommunen finns två privata (fristående) förskolor. Det finns även en pedagogisk omsorg som drivs i egen regi som ett föräldrakooperativ. Dessa tillhör inte de kommunala förskolorna, för mer information se länkar: 

Kyrkvillans förskola (Extern länk, öppnas i nytt fönster)

Förskolan Sagotrollet (Extern länk, öppnas i nytt fönster)

Humlan, pedagogisk omsorg  

 

2018-02-28 Innehåll: Pia Croona, Jessica Åberg   Publiceringsansvarig: Carin Bülow