mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Försäkringar

Mullsjö kommun försäkrar elever och förskolebarn genom Svedea.

Vid skada:

  • Sök läkare eller tandläkare
  • Anmäl skadan till Svedea, telefon 0771-160 199 eller på www.svedea.se 
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Svedea innan resan påbörjas.

 

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola,barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och PRAO med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande.


Senast uppdaterad: 2018-05-18 Ansvarig: Linda Rudelius