mullsjö logotyp

Utbildning och barnomsorg

Tre barn på väg

Barn- och utbildningsnämndens vision är att: alla barn ska lämna grundskolan i Mullsjö kommun med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro.

Denna vision är inte en vacker fras utan en ledstjärna i allt arbete med barn och elever i kommunen. Visionen förverkligas när barn, elever, personal och föräldrar samverkar i en skola och förskola som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dina synpunkter på hur vi kan utveckla vår skola och förskola är alltid välkomna. 

Utbildning och barnomsorg omfattar:

I Mullsjö kommun finns:

  • 6 kommunala förskolor och kvällsomsorg

  • 2 fristående förskolor

  • 1 pedagogisk omsorg

  • 4 grundskolor


Skolskjuts

Här finner du information om vad som gäller vid skolskjuts samt busstidtabeller. För skolskjutstider se i rutan "Information till hemmen".

Läsårstider

Här kan du sen när skolan börjar och slutar, lov och studiedagar. Även information om vad som gäller vid ledighet hittar du här.

Skolverksamhet

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. 

Regionalt utvecklingscentrum - RUC . Samverkan i utbildningsfrågor mellan Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och kommunerna i Jönköpings län.    

2018-03-27 Innehåll: Linda Rudelius   Publiceringsansvarig: Carina Arthursson