mullsjö logotyp

Välkommen till min ort

Var med och påverka hur infarterna till Mullsjö kommun och infarterna till orterna i kommunen ser ut!

Hur välkomnar vi våra egna invånare och besökare? Hur vill du som bor och verkar i Mullsjö att våra infarter ska se ut?

 

 

Förslag på hur vi kan göra infarterna finare

Vi ska ta fram ett förslag på hur vi kan försköna infarterna och vi vill ge möjlighet till allmänheten att påverka utformningen genom att skicka in förslag.

Skicka förslag på skyltar, utsmyckning, tankar kring fastigheter vid infarterna, ALLA idéer är välkomna! Tänk helt fritt, det är bara kreativiteten som kan sätta stopp för idéerna.

Kanske skylt, kanske flaggor, blomster eller något att göra åt fastigheter i dåligt skick. Tanken är att vi ska hjälpas åt och se över våra "portar" och göra det som går att göra för att förfina.

 

Skicka dina idéer senast 17: e augusti

Under sommaren samlar vi in idéer, förslag till att försköna infarter till kommunen och orterna i Mullsjö kommun. Rita, ta kort och gör collage, modell eller beskriv i ort och skicka dina idéer, kom med dem till oss på kommunhuset eller posta dem. Förslagen ska vara hos oss senast 17 augusti till: kommunutvecklare Lars Grehn eller informationsansvarig Annika Tompa. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

 

Bidragen presenteras på webbplatsen

Förslagen som skickas in kommer att publiceras på vår webbplats och skapar möjlighet till att lämna synpunkter på dessa.

 

Vad händer sen?

Informationsansvarig och kommunutvecklare sammanställer idéerna och jobbar fram ett förslag till politiken som får ta ställning och besluta hur vi går vidare. Eventuellt kommer vi att sama in röster på bidragen.Fakta i kort

Arbetsnamn för uppdraget/projektet: "Välkommen till min ort!"

Aktiviteter och berörda: Skicka in idéer att göra infarter till Mullsjö kommun, infarter till orterna i Mullsjö kommun finare, mer välkomnande. Alla är välkomna att skicka in idéer, skisser, modeller
Ta vara på idéer, tankar och tips från kommuninvånare som kommunutvecklare och informationsansvarig sammanställer under hösten till ett förslag hur man skulle kunna försköna, göra mer välkomnande

Tider: lämna förslag senast 17/8, förslag från ansvariga ska presenteras för politiken i början av hösten. Genomförande med start 2015

Ansvariga: kommunutvecklare Lars Greh och informationsansvarig Annika Tompa


Senast uppdaterad: 2014-07-01 Ansvarig: Annika Tompa