mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

MotionsspårVi har gott om motionsspår i varierade längder i Mullsjö året om. Samtliga sköts av föreningslivet. Vintertid kan du läsa om spårstandard via Skidspar.se


Vid Hotel Mullsjö
finns sommarspår.
23 km svart/vit markering, Mullsjö Runt, se karta i länktipsrutan.
10 km röd, se karta över Röda spåret i länktipsrutan.
6 km blått se karta över Blå spåret i länktipsrutan.
5 km gult
2 km grönt
2 km svart
Ansvariga för dessa är Friluftsfrämjandet i Mullsjö 070-190 42 37

 

Vid MSOK-stugan finns
23 km svart/vit markering, Mullsjö Runt, se karta i länktipsrutan.
10 km rött sommarspår
5 km elljus
3,5 km elljus*
2 km elljus*
1,2 km elljus*
* ingår som del i 5 km-spåret
Elljusspåret släcker kl. 22.00.

Under vintertid lägger föreningen ut konstsnö på del av elljusspåret.
Här kan du åka kostnadsfritt.
Upplysningar lämnas tis kl. 18.00-20.30 

Ryfors golfbana
Vintertid håller Mullsjö SOK skidspår även på golfbanan.
4,2 km samt 8,5 -10 km (beroende på snötillgång)
Vid riklig snötillgång spåras även Stråkenloppet, 21 km, eller delar därav.

Fridhem
Här finns "snälla" banor vintertid, vilka mestadels går på ängar.
2,5 till 6 km.(Beroende snötillgång.

 I Sandhem finns
10 km grönt
5 km gult
2.5 km elljus
Ansvariga för dessa är Sandhems IF. 

I Broholm (Gamla landsvägen) finns
6 km blått sommarspår

 

Vid Mullsjö Alpin finns
skidspår av varierade längder. Allt beroende av snötillgång.
Upplysningar: 0392-210 95


Senast uppdaterad: 2017-08-17 Ansvarig: Infocenter