mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Båtsport

I vår närhet finns flera båthamnar.  På denna sida finner vem du kan kontakta för att få reda på var de ligger och om där finns platser lediga. 

Båtar vid Stråkens båthamn

  

Båtplatser

Stråken: Stråkens Båthamnsförening 0705-71 08 09. "Elfs hyvleri" Västra Kärr 0392-108 39. Av säkerhetsinformation utelämnar vi adressen till båthamnen. 

Sandhemssjön: 0515-76 02 43

Iläggningsplatser med körramper

Stråken: Stråkens Båthamnsförening 0705-71 08 09 "Elfs hyvleri" Västra Kärr 0392-108 39.

Kanoting

Stråken och Tidan är alldeles utmärkta paddelvatten. Där finns bland annat ett stort antal rastplatser anlagda.

Har du ingen egen utrustning kan du vända dig till Kyrkekvarns kanotcenter, de hjälper dig med allt du behöver för en trivsam paddeltur. Läs mer om Kyrkekvarn och hitta till Kyrkekvarns kanotcenter via länkar i länktipsrutan.

Hastighetsbegränsning

I samtliga sjöar i kommunen gäller fem knop med undantag av fyra områden i Stråken där fri fart gäller. Se karta över områden där fri fart gäller som Pdf-form i dokumentrutan.

Vattenskoter

Förbud att framföra vattenskoter gäller i samtliga sjöar i kommunen.


Senast uppdaterad: 2017-08-17 Ansvarig: Infocenter