mullsjö logotyp

Båtsport

I vår närhet finns flera båthamnar.  På denna sida finner vem du kan kontakta för att få reda på var de ligger och om där finns platser lediga. 

Båtar vid Stråkens båthamn

  

Båtplatser

Stråken: Stråkens Båthamnsförening 0705-71 08 09. "Elfs hyvleri" Västra Kärr 0392-108 39. Av säkerhetsinformation utelämnar vi adressen till båthamnen. 

Sandhemssjön: 0515-76 02 43

Iläggningsplatser med körramper

Stråken: Stråkens Båthamnsförening 0705-71 08 09 "Elfs hyvleri" Västra Kärr 0392-108 39.

Kanoting

Stråken och Tidan är alldeles utmärkta paddelvatten. Där finns bland annat ett stort antal rastplatser anlagda.

Har du ingen egen utrustning kan du vända dig till Kyrkekvarns kanotcenter, de hjälper dig med allt du behöver för en trivsam paddeltur. Läs mer om Kyrkekvarn och hitta till Kyrkekvarns kanotcenter via länkar i länktipsrutan.

Hastighetsbegränsning

I samtliga sjöar i kommunen gäller fem knop med undantag av fyra områden i Stråken där fri fart gäller. Se karta över områden där fri fart gäller som Pdf-form i dokumentrutan.

Vattenskoter

Förbud att framföra vattenskoter gäller i samtliga sjöar i kommunen.


Senast uppdaterad: 2017-08-17 Ansvarig: Infocenter