mullsjö logotyp

Mötesplatser

Följande kommunala samlingssalar är tillgängliga för uthyrning:

  • Gunnarsbosalen
  • Kronängsskolans matsal
  • Sandhemsskolans matsal
    (From 2012-01-01 uthyres inte tillhörande kök)  

Kontakta Infocenter om du har frågor gällande lokalerna eller vill hyra, se rutan kontakt.

Priser

Priserna varierar något beroende på lokal och om det är en förening eller exempelvis ett företag som hyr. Hela prislistan hittar du i dokumentrutan. Observera att i kommunala samlingslokaler skall den ansvarige förhyraren vara fyllda 25 år. Hyresregler samlingslokaler   

Andra lämpliga samlingslokaler:

Fritidsgården Knuten Mullsjö
Bokas via kommunens Infocenter, se uppgifter i kontaktrutan.

MSOK-stugan
Bokas via Rune Engman tel. 070- 831 97 47.


Senast uppdaterad: 2018-03-13 Ansvarig: Infocenter