mullsjö logotyp

Ansök om flagga eller fana

Sveriges flagga  

Du kan som privatperson, organisation och förening ansöka om en svensk flagga eller en fana. 

Varje år den 6 juni delar Rikskommittén Sveriges Nationaldag ut ett antal flaggor gratis. Dessa delas ut för enskilt bruk och till organisationer, föreningar och motsvarande.

För att ansöka om en flagga eller fana, behöver du fylla i en särskild ansökningsblankett. Blanketten finns att ladda ner nedan. Du kan läsa mer om svenska flaggan via Sveriges Rikskommitténs webbplats, se länk i rutan länktips. Det går även att hämta blanketten på kommunens Infocenter.

Förening. Ansökan senast den 1 januari.
Förening, som ansöker om fana/flagga, skickar in ansökan på avsedd blankett till:
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
100 12 Stockholm

Enskilt bruk. Ansökan senast den 15 april.
Ansökningsblankett gällande flaggor för enskilt bruk skall insändas till:
Länsstyrelsen
Landshövdingen
551 86 Jönköping


Senast uppdaterad: 2018-03-20 Ansvarig: Infocenter