mullsjö logotyp

Stipendier och fonder

Stipendier för Mullsjö kommuns invånare

Varje år delar Mullsjö kommun ut stipendier till årets

 • Kulturstipendiat

 • Föreningsledarstipendiat

 • Unga föreningsledare

Den 15 maj är senaste dag för att lämna in nomineringar. Se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Stiftelser

De stiftelser som finns i Mullsjö kommun är:

 • Stiftelsen Olof Krons Donation

 • Stiftelsen Lindberg-Berglunds samfond för skoländamål 

Den tillgängliga utdelningen i stiftelserna används efter beslut av skolstyrelsen (barn- och utbildningsnämnden) till förmån för elever skrivna i Mullsjö kommun, där följande prioriteras:

 1. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola*

 2. Hjälp åt elev för studier eller studieresa utomlands

 3. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål

 4. Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit 

 5. Belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott 

 6. Förvärv av materiel eller andra saker 

*Enligt beslut i skolstyrelsen § 218/80 har grundtexten tolkats så att avkastningen används till verksamheter som kommer hela grundskolan till del, inga stipendier delas ut.

Regler för ansökningar

Ansökningar för att ta del av stiftelsepengar ska göras via blankett, se pdf-fil i dokumentrutan. Ansökningar till stiftelserna ska ha kommit in till barn- och utbildningsnämnden senast den 31 januari året som ansökan gäller. Nämnden hanterar ansökningarna vid sammanträdet i april månad. 

Utbetalning och återbetalning

Utbetalning av beviljade belopp sker under samma år eller under året efter.  Om det beviljade beloppet inte tas ut senast året efter kommer beloppet att återföras till stiftelsen. 

Information om utdelning och ansökan

För information om utdelning och ansökningar, kontakta administrativa chefen eller av verksamhetsekonomen vid barn- och utbildningsnämnden. Se kontaktuppgifter i rutan kontakt.

Övriga stipendier

Mullsjö bibliotek tillhandahåller GlobalGrant, som är en databas med bidrag och stipendier.

Sök passande bidrag för dig själv, din familj, skola, förening eller organisation.
Det finns även hjälp för att göra ansökningar och presentera dig själv och ditt projekt.

I GlobalGrant ingår också Stora Fondboken och Scholarship & Grants.

Läs mer om Globalgrant

Majblommeföreningen

Bidrag till enskilda barn som bor i Mullsjö kommun. Läs mer om majblommeföreningen

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-07-05 Ansvarig: Åsa Eklund