mullsjö logotyp

Läsårstider, anmälan och kallelse

Kulturskolan och grundskolan har samma läsårstider. Undervisning kan, efter samråd med eleven, ske på studiedagar och lovdagar.

Webbformulär för anmälan till våra kurser

Nedan har vi samlat länkar till webbformulär för våra kurser. Klicka på den kurs du vill anmäla dig själv eller ditt barn till:

Anmälan till musik åk 3 - gymnasium     

Anmälan till dans            

Anmälan till teater           

Anmälan till självfinansierad musikundervisning för barn 5-8 år och vuxna

Anmälan till självfinansierad dansundervisning för vuxna    

Återanmälan till kurs och avanmälan 

Inför nytt läsår behövs ingen återanmälan av elev som går i Kulturskolan.

Väljer man att sluta på Kulturskolan så ska detta anmälas senast 28 maj innevarande år. Särskild blankett för avanmälan ska vara undertecknad av vårdnadshavare.

Blankett för eventuell avanmälan finns att hämta på Kulturskolan.

Kallelse inför ny termin

Vid höstterminens start kontaktas du som elev av din lärare om lektionstid.


Senast uppdaterad: 2016-04-25 Ansvarig: Bo Vingren