mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Regler och avgifter Kulturskolan

Ämneskurser och avgifter

Instrument

1:a och 2:a barnet 1.250:-/per barn och läsår

3:dje barnet 0:- /per barn och läsår. (Om det 3:e barnet önskar 2 eller flera instrument betalas avgift för dessa.)

Musikteori

600:- /per barn och läsår

Låtskrivarverkstad

200:- /10 gånger

Dans

800:- /elev och läsår

Teater

800:- /elev och läsår

Ensemble/Kör

Kostnadsfritt

Vuxen

95:-/lektion

Instrumenthyra

75:-/månad

   

Om så önskas kan betalningen delas upp under året. Tala med kommunens ekonomikontor, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Övriga regler kring kurser och avgifter

  • Avgiften är per ämneskurs.
  • Platsen är personlig och kan ej överlåtas till syskon.
  • I mån av plats kan elev vid önskemål erhålla undervisning på två instrument, men då mot avgift.
  • Agiften betalas mot faktura vilken skickas ut under höstterminen.
  • Nybörjarelev som erbjudits och deltagit fler än 3 lektioner betraktas som elev under hela läsåret och betalar avgift, om avanmälan inte sker innan sista september innevarande år.
  • Fortsättningselev som påbörjat ny speltermin (höstterminen) räknas som elev för hela läsåret och betalar avgift.

Sång och spelböcker

Sång, spelböcker och  tillbehör som exempelvis ventilolja med mera köps av Kulturskolan och faktura skickas i slutet av varje termin.

Har du frågor angående anmälan och avgifter? Vår administarör Gabriella ger svar på dina frågor, se kontaktuppgifter i kontaktrutan. 


Senast uppdaterad: 2016-04-25 Ansvarig: Bo Vingren