mullsjö logotyp

Kymbotall

Landets största hålvägssystem

Inom området Kymbotall, vilket ligger i kommunens nordligaste del, finns landets största hålvägssystem med en sammanlagd längd av hålvägarna på över 20 kilometer och med upptill 35 hålvägar i bredd. Dock ligger endast en mindre del av området inom Mullsjö kommun. Större delen av riksintresset finner du i Tidaholms kommun.


Senast uppdaterad: 2017-11-10 Ansvarig: Infocenter