mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Kyllemo

Fornåkersområde i Sandhem

I anslutning till Sandhems tätort finns ett ovanligt stort och tydligt fornåkersområde, sannolikt från medeltiden. Området har brukningskontinuitet från förhistoriska gravar till ålderdomligt men levande jordbrukslandskap.

Inom området finns strövstigar och informativa tavlor uppsatta som beskriver området.


Senast uppdaterad: 2017-11-10 Ansvarig: Infocenter