mullsjö logotyp

Kyllemo

Fornåkersområde i Sandhem

I anslutning till Sandhems tätort finns ett ovanligt stort och tydligt fornåkersområde, sannolikt från medeltiden. Området har brukningskontinuitet från förhistoriska gravar till ålderdomligt men levande jordbrukslandskap.

Inom området finns strövstigar och informativa tavlor uppsatta som beskriver området.


Senast uppdaterad: 2017-11-10 Ansvarig: Infocenter