mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Fornminnen

Två vandrare på de medeltida hålvägarna på Eriksgatuleden


Sällsynta förhistoriska lämningar

De förhistoriska lämningarna är till större delen koncentrerade inom området Sandhemssjön- Stråken. Sandhems socken är den utan jämförelse fornlämningstätaste i kommunen. Detta motsvarar troligen bebyggelseförhållandena i forntiden.

Systemet med hålvägar öster om Sandhemssjön  samt de stora områdena med fossila åkrar i Sandhem Kyllemo och i Utvängstorp hör till de mera sällsynta förhistoriska lämningarna i kommunen.


Senast uppdaterad: 2017-11-10 Ansvarig: Infocenter