mullsjö logotyp

Fornminnen

Två vandrare på de medeltida hålvägarna på Eriksgatuleden


Sällsynta förhistoriska lämningar

De förhistoriska lämningarna är till större delen koncentrerade inom området Sandhemssjön- Stråken. Sandhems socken är den utan jämförelse fornlämningstätaste i kommunen. Detta motsvarar troligen bebyggelseförhållandena i forntiden.

Systemet med hålvägar öster om Sandhemssjön  samt de stora områdena med fossila åkrar i Sandhem Kyllemo och i Utvängstorp hör till de mera sällsynta förhistoriska lämningarna i kommunen.


Senast uppdaterad: 2017-11-10 Ansvarig: Infocenter