mullsjö logotyp

Eriksgatuleden

I Sandhem finns ett för landet ovanligt långt sammanhängande hålvägssystem som är en del av den gamla Eriksgatuleden.

Två ryttare på Eriksgatulenden. Det var på detta sätt hålvägarna skapades.

Delar av de medeltida ridvägarna har i dag iordningställts till en 7 kilometer lång vandringsled. Här du kan genom en vandring på leden, på ett informativt sätt ta del av  ett stycke unik kulturhistoria.

Leden startar (eller slutar om du så vill) vid Sandhems kyrka alternativt i närheten av Slättäng vid riksväg 47.
Kulturmiljöområdet omfattar även Ljunghems backar, ett ålderdomligt odlingslandskap med en stor mängd fornlämningar. Ljunghems backar är även ett riksintresse med hänsyn till naturvården. Ljunghem med dess unika backar ligger utmed Falköpingsvägen, cirka 6 km norr om Sandhem och har guidade turer.


Senast uppdaterad: 2017-11-10 Ansvarig: Infocenter