mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Eriksgatuleden

I Sandhem finns ett för landet ovanligt långt sammanhängande hålvägssystem som är en del av den gamla Eriksgatuleden.

Två ryttare på Eriksgatulenden. Det var på detta sätt hålvägarna skapades.

Delar av de medeltida ridvägarna har i dag iordningställts till en 7 kilometer lång vandringsled. Här du kan genom en vandring på leden, på ett informativt sätt ta del av  ett stycke unik kulturhistoria.

Leden startar (eller slutar om du så vill) vid Sandhems kyrka alternativt i närheten av Slättäng vid riksväg 47.
Kulturmiljöområdet omfattar även Ljunghems backar, ett ålderdomligt odlingslandskap med en stor mängd fornlämningar. Ljunghems backar är även ett riksintresse med hänsyn till naturvården. Ljunghem med dess unika backar ligger utmed Falköpingsvägen, cirka 6 km norr om Sandhem och har guidade turer.


Senast uppdaterad: 2017-11-10 Ansvarig: Infocenter