mullsjö logotyp

Enstaka hus

Näs gård är ett av våra fyra byggnadsminnen i kommunen

Välbevarade äldre byggnader och gårdar att besöka

Näs Gård med dess unika porthus från 1600-talet, är ett av de två byggnaderna / miljöerna som är klassade som byggnadsminnen i vår kommun.

Bönareds prästgård (numera hembygdsgård).  

Ryfors Bruk med alla byggnader och sin unika miljö har givetvis ett stort bevarandevärde. Den engelska parken, vilken anlades av Edward och Henry Ernest Milner mellan åren 1880 och 1910 är unik i sig.  

Ryfors Nedre och Margareteholm
Margreteholm hette ursprungligen Brunebo. Gården har gamla anor och omnämns i skriftliga källor redan 1563. Grundläggaren av Margreteholm var Claes Breitholtz, född år 1620 i Reval, nuvarande Tallinn. Genom sammanslagningar av flera gårdar under åren 1662-70 bildades Margreteholm . Gården fick sitt namn efter Breitholtz fru Margareta.

Vid Tunarps Gård finns en relativt modern trädgård, ritad av Lars Israel Wahlman och anlagd mellan åren 1918-1922. Denna park genomgår för närvarande ett restaureringsarbete vilket innebär att vi framledes åter kan se denna vackra park. 

Det finns få bevarade exempel på riktigt gamla allmogebyggnader i vår kommun.
I Utvängstorp och Bjurbäcks finns dock några väl bevarade exempel på ensamgårdar, torp-och backstugor från början på 1800-talet.

Den kyrkliga väckelsen kom igång i mitten på 1800-talet och satte sin prägel på kommunen och dess utveckling. Många frikyrkor byggdes. De tidigast uppförda har dock genomgått en funktionsomvandling och nyttjas i dag för annan verksamhet.


Senast uppdaterad: 2017-11-10 Ansvarig: Infocenter