mullsjö logotyp

Kulturmiljöer

I Mullsjö finns vackra miljöer och ensklida byggnader som är av stort kulturhistoriskt intresse.

Näs gård - Porthus från 1600-talet

 Porthuset - Näs gård

Vi har bland annat fem riktigt intressanta kulturmiljöer, vilka samtliga är av riksintresse: Ryfors, Eriksgatuleden med Ljunghems backar, Kymbotall, Kyllemo samt Ryttarns Torvströfabrik.

För dessa områden gäller Lag om kultur/byggnadsminnen med mera. 


Senast uppdaterad: 2015-05-06 Ansvarig: Lars Grehn