mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Kulturmiljöer

I Mullsjö finns vackra miljöer och ensklida byggnader som är av stort kulturhistoriskt intresse.

Näs gård - Porthus från 1600-talet

 Porthuset - Näs gård

Vi har bland annat fem riktigt intressanta kulturmiljöer, vilka samtliga är av riksintresse: Ryfors, Eriksgatuleden med Ljunghems backar, Kymbotall, Kyllemo samt Ryttarns Torvströfabrik.

För dessa områden gäller Lag om kultur/byggnadsminnen med mera. 


Senast uppdaterad: 2015-05-06 Ansvarig: Lars Grehn