mullsjö logotyp

Starta förening

Här följer en kort instruktion i hur man bildar en bidragsberättigad förening i vår kommun.

Förutsättning: Idégivare samt minst 10 blivande medlemmar i åldern 7-20år.

 • Utlys ett sammankallande möte.

 • Utse en interimstyrelse vilken arbetar fram till föreningsbildandet och det första årsmötet.

 • Interimstyrelsens uppdrag blir att arbeta fram förslag till verksamhetsidé, stadgar samt förslag till kommande styrelse.(Normalstadgar finns att få via kommunens Infocenter) Minst någon av styrelsens medlemmar skall vara myndig.

 • När detta är gjort kallar interimstyrelsen till det första årsmötet (föreningens bildande).

 •  Besluta där bland annat om:
     - verksamhetsidé
     - stadgar 
     - styrelsens utseende 
     - gör upp en medlemsförteckning och
     - planera första verksamhetsåret

 • Ansök om bank- eller plusgirokonto.

 • Registrera er förening via Skatteverket.

 • Ansök om medlemskap i en riksorganisation.

 • Ansök om startbidrag via Mullsjö kommun.

Föreningsregister

Mullsjö kommun har en Föreningsregister kopplad till webbsidan, där föreningar kan kostnadsfritt registrera sig och lägga upp information om föreningen. Föreningarna ansvarar själva för registrering och uppdateringar i föreningsregistret.

Lycka till !

Personuppgifter

När du har skickat inblanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-07-05 Ansvarig: Infocenter