mullsjö logotyp

Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen (1994:1000) krävs tillstånd för att anordna lotterier och det är i stort sett enbart föreningslivet som kan anordna lotteri.

Två typer av tillstånd

  • Registrering för lotteri söks enligt §17 lotterilagen och gäller under en treårsperiod. Under den perioden kan föreningen anordna flera lotterier under förutsättning att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 20 prisbasbelopp (ca 850 000 kr).

  • Är lotteriet av tillfällig art, exempelvis vid ett enstaka tillfälle, kan man istället söka ett tillfälligt lotteritillstånd enligt §15 och §16 lotterilagen.

Det vanligaste är att ideella föreningar söker registrering enligt §17.

Vem kan få tillstånd?

Tillstånd att anordna lotteri kan ges till ideella föreningar som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet, inte vägrar någon inträde som medlem och som för sin verksamhet behöver lotteriinkomster. Föreningen ska ha antagna stadgar och en vald styrelse.

När behövs inte tillstånd?

  • om tillställningen/sammankomsten är huvudattraktionen och lotteriet ett inslag.

  • försäljningsområdet är begränsat till det område vilket tillställningen/ sammankomsten sker.

  • högsta insats 1/6000 prisbasbelopp (ca 7 kr)

  • högsta vinstvärde 1/6 prisbasbelopp (ca 7 100 kr)

Som exempel på när anordnande av lotterier utan tillstånd kan ske är vid julskyltning, marknader och tipspromenader.

Blanketter

Finns för nedladdning i rutan blanketter, eller kan erhållas från kommunens Infocenter. 


Senast uppdaterad: 2017-11-10 Ansvarig: Infocenter