mullsjö logotyp

Lotteritillstånd

Idella föreningar kan söka tillstånd hos kommunen för att anordna lotterier

Alla lotterier måste följa Spellagen och Spelförordningen. Ideella föreningar kan söka tillstånd hos kommunen för lotterier som uppgår till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp. År 2019 motsvarar 33 och 1/2 prisbasbelopp 1 550 000 kronor.

När din förening vill sälja lotter måste du först ansöka om att få registrera din förening för lotterier. Den vanligaste formen av registrering gäller i fem år. Under den perioden får din förening anordna flera lotterier, men du måste skicka in en ny anmälan för varje nytt lotteri. Tillsammans får alla lotterier under femårsperioden sammanlagt uppgå till 33 och 1/3 prisbasbelopp. År 2019 motsvarar det 1 550 000 kronor.

Ansökan om registreringslotteri

Registreringen kostar 300 kronor. Föreningen måste även betala kostnaden för lotteriets kontrollant. Tillsammans med ansökan ska du skicka in:

  • Föreningens eller organisationens stadgar.
  • Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år.
  • Protokollsutdrag som visar att föreningens styrelse har beslutat att söka lotteritillstånd eller lotteriregistrering.
  • Namn på den som föreningen har utsett till lotteriföreståndare.
     

Anmälan och redovisning

När registreringen är klar utser kommunen en kontrollant för lotteriet. Det är föreningen som betalar kostnaden för kontrollanten.

Din förening måste alltid skicka in en ny anmälan till kommunen för varje nytt lotteri. Efter varje lotteri måste din förening redovisa lotteriet till kontrollanten.
 

Andra lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. Alla andra tillstånd ansvarar Spelinspektionen för. På deras webbplats hittar du mer information:

Från 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier.

Spelinspektionen ger licens till alla lotterier men kommunen kan ge tillstånd till så kallade registreringslotterier.


Blanketter

Finns för nedladdning i rutan blanketter, eller kan erhållas från kommunens Infocenter. 


Senast uppdaterad: 2019-06-20 Ansvarig: Infocenter