mullsjö logotyp

Föreningsstöd

Kommunens föreningsliv stöds, bland annat ekonomiskt, av kultur- och fritidsutskottet med följande bidragsformer: 

  • Startbidrag

  • Verksamhetsbidrag

  • Ledarutbildningsbidrag

  • Lokal/anläggningsbidrag

  • Bidrag till kultur- & fritidsutskottets förfogande

  • Investeringsbidrag

  • Kulturstöd - evenemang

  • Övriga bidrag

I de allmänna bestämmelserna står bland annat att läsa:
bidrag enligt punkterna a-f utgår till ungdomsorganisationer med minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder, (7-20år) vilken erlagt, en av kultur- och fritidsutskottet beslutad, minsta medlemsavgift (2012: 65 kr). Föreningen som ej uppfyller samtliga de i bidragsnormerna angivna kraven, kan erhålla bidrag efter särskild prövning enligt bidragsform "Övriga bidrag".

Läs fullständiga bidragsnormer för föreningsstöd 

Stöd till studieförbund

Ekonomiskt bidrag till de studieförbund som har verksamhet i Mullsjö kommun fördelas på annat sätt än ovan.

Läs fullständiga bidragsregler för studieförbund


Senast uppdaterad: 2017-11-10 Ansvarig: Infocenter