mullsjö logotyp

Föreningsstöd

Kommunens föreningsliv stöds, bland annat ekonomiskt, av kultur- och fritidsnämnden med följande bidragsformer: 

  • Startbidrag

  • Verksamhetsbidrag

  • Ledarutbildningsbidrag

  • Lokal/anläggningsbidrag

  • Bidrag till kultur- & fritidsutskottets förfogande

  • Investeringsbidrag

  • Kulturstöd - evenemang

  • Övriga bidrag

I de allmänna bestämmelserna står bland annat att läsa:
bidrag enligt punkterna a-f utgår till ungdomsorganisationer med minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder, (7-20år) vilken erlagt, en av kultur- och fritidsutskottet beslutad, minsta medlemsavgift (2012: 65 kr). Föreningen som ej uppfyller samtliga de i bidragsnormerna angivna kraven, kan erhålla bidrag efter särskild prövning enligt bidragsform "Övriga bidrag".

Läs fullständiga bidragsnormer för föreningsstöd 

Stöd till studieförbund

Ekonomiskt bidrag till de studieförbund som har verksamhet i Mullsjö kommun fördelas på annat sätt än ovan.

Läs fullständiga bidragsregler för studieförbund

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-12-13 Ansvarig: Infocenter