mullsjö logotyp

Majblommeföreningen

Majblomman – Sveriges största barnhjälpsorganisation

Sedan 1907 har majblommor sålts på våren varje år i syfte att hjälpa barn som behövt extra stöd. Vi arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige.

Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Majblomman har cirka 700 lokalföreningar som består av ideellt arbetande ledamöter, däribland representanter från skola, fritid, hälso- och sjukvård.

Majblomman verkar på flera nivåer

Genom de ansökningar som kommer till oss fångar vi upp barns omedelbara behov, som kan vara att följa med på skolutflykt just idag eller få träna i fotbollslaget just nu.

För att förbättra barns villkor uppvaktar Majblomman politiker och andra beslutsfattare så att de lagar som finns följs och tolkas utifrån barnets bästa. Årligen delar Majblomman ut bidrag till forskning om barn som syftar till att förebygga, bota och lindra sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation.

Insamlingen - Barn hjälper barn

Insamling av pengar sker genom att barn säljer majblommor under två vårveckor.

I Mullsjö är det eleverna i årskurs 4 som får uppgiften att sälja och då också får möjligheten att tjäna in majblommepengar (10%) till klasskassa eller till sig själva.

Syftet med bidragen

Pengarna som barnen samlar in här används hela året för att dela ut bidrag till enskilda barn som bor i Mullsjö kommun. Bidrag delas ut till barn upp till 18 år. Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation.

Exempel på beviljade ansökningar är fritidsaktiviteter, kläder, glasögon, sommaraktiviteter, aktiviteter i skolan och handikapphjälpmedel. Bidragen delas alltid ut med hänsyn till barnets bästa.

Hur och när söker man bidrag?

Man ansöker om bidrag från sin lokala Majblommeförening. För att göra en bidragsansökan från Majblomman behöver du fylla i Majblommans ansökningsblankett. Ansökan görs av barnets målsman. Du behöver även ett intyg, som skrivs av någon som känner till barnets situation, exempelvis skolsköterska, skolkurator, socialsekreterare, fritidsledare, godman eller diakon. 

När du har fyllt i ansökan och klickat på skicka, hamnar den hos Majblommeföreningen i Mullsjö kommun, c/o Margareta Lennartsson, Skogspromenaden 13, 565 32 Mullsjö tel. 0392-125 42

 
Vi behandlar ansökningar två gånger per år. Ansökan ska lämnas senast 2018-05-15, eller 2018-11-30. Kontakta oss gärna om ni har frågor.

Mer information om Majblomman finns på Majblommans hemsida, se adress i länktipsrutan. 


Senast uppdaterad: 2019-04-30 Ansvarig: Majblommeföreningen