mullsjö logotyp

Priser & avgifter på biblioteket

Priser

 • Kopia: 2 kronor per A4

 • Fjärrlån: 25 kronor

Förseningsavgifter

 • Böcker och tidskrifter: 2 kronor per dag

 • Fjärrlån och DVD-filmer: 10 kronor per dag

Avgifter för borttappad eller förstörd media 

 • Vuxenlitteratur: 200 kronor

 • Barn- och ungdomslitteratur: 150 kronor

 • Tidskrift: 100 kronor

 • CD-bok: 250 kronor

 • CD-bok, barn och ungdom: 200 kronor

 • DVD-film: 400 kronor

 • Multimedia/spel: 300 kronor

 • Lånekort: 25 kronor

 • Fjärrlånade medier ersätts efter utlånande biblioteks taxa

Senast uppdaterad: 2018-10-19 Ansvarig: Ingrid Halje