mullsjö logotyp

Priser & avgifter på biblioteket

Priser

 • Kopia: 2 kronor per A4

 • Fjärrlån: 25 kronor

Förseningsavgifter

 • Böcker och tidskrifter: 2 kronor per dag

 • DVD-filmer: 10 kronor per dag

Avgifter för borttappad eller förstörd media 

 • Vuxenlitteratur: 200 kronor

 • Barn- och ungdomslitteratur: 150 kronor

 • Tidskrift: 50 kronor

 • CD-bok: 250 kronor

 • CD-bok, barn och ungdom: 200 kronor

 • DVD-film: 500 kronor

 • Multimedia/spel: 300 kronor

 • Lånekort: 25 kronor

2017-05-24 Innehåll: Marcus Setterström   Publiceringsansvarig: Marcus Setterström