mullsjö logotyp

Låneregler

När du skaffar ett lånekort hos oss förbinder du dig till att följa våra låneregler. 

 • Du är ersättningsskyldig för förkomna eller förstörda medier som du lånat.

 • Lånekortet är en värdehandling – anmäl genast förlorat kort till biblioteket så att det spärras för utlån.

 • Ett ersättningskort kostar 25 kronor.

Lånetid

 • Lånetid för böcker är 4 veckor (sommartid 6 veckor).

 • Lånetid för tidskrifter och ny populär litteratur är 2 veckor.

 • Lånetid för DVD-filmer 7 dagar.

 • Behåller du något längre än lånetiden medger får du betala en övertidsavgift: 2 kronor per bok och dag (gäller inte barnböcker Hcf, Hcg) 10 kronor per film och dag

 • Ditt lånekort spärras om du har skulder över 200 kronor eller när blir fakturerad (tredje kravet) på ej återlämnade lån. Vid tredje kravet tas en expeditionskostnad på 50 kronor ut.

Meddela oss om du ändrar adress, e-post eller telefon/mobilnummer. 

Fjärrlån 

 • Vi fjärrlånar böcker mot en avgift på 25 kronor.

 • Sommartid är möjligheterna till fjärrlån begränsade.

 • Boken fjärrlånas inte om den finns i vårt eget system, inte heller om boken är utgiven detta år eller föregående år.

 • Vi fjärrlånar inte CD-böcker eller DVD.

2017-05-24 Innehåll: Marcus Setterström   Publiceringsansvarig: Marcus Setterström