mullsjö logotyp

Låneregler

När du skaffar ett lånekort hos oss förbinder du dig till att följa våra låneregler. 

 • Du är ersättningsskyldig för förkomna eller förstörda medier som du lånat.

 • Lånekortet är en värdehandling – anmäl genast förlorat kort till biblioteket så att det spärras för utlån.

 • Ett ersättningskort kostar 25 kronor.

Lånetid

 • Lånetid för böcker är 4 veckor

 • Lånetid för tidskrifter och ny populär litteratur är 2 veckor.

 • Lånetid för DVD-filmer 7 dagar.

 • Behåller du något längre än lånetiden medger får du betala en övertidsavgift: 2 kronor per bok och dag (gäller inte barnböcker Hcf, Hcg) 10 kronor per film och dag

 • Ditt lånekort spärras om du har skulder över 200 kronor eller när blir fakturerad (tredje kravet) på ej återlämnade lån. Vid tredje kravet tas en expeditionskostnad på 50 kronor ut.

Meddela oss om du ändrar adress, e-post eller telefon/mobilnummer. 

Fjärrlån 

 • Vi fjärrlånar böcker mot en avgift på 25 kronor.

 • Sommartid är möjligheterna till fjärrlån begränsade.

 • Boken fjärrlånas inte om den finns i vårt eget system, inte heller om boken är utgiven detta år eller föregående år.

 • Vi fjärrlånar inte CD-böcker eller DVD.

Behandling av dina personuppgifter

I Mullsjö kommunbiblioteks verksamhet används dina personuppgifter. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer och annat som är kopplat till dig som person. Behandlingen bestäms av en lag som heter dataskyddsförordningen, som gäller i hela EU.

När du skaffar bibliotekskort har du ett låneavtal med Mullsjö kommunbibliotek. Dina personuppgifter behövs för att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket. Mullsjö kommunbibliotek måste behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler. Biblioteket kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna böcker, använda Ipads, ladda ner e-böcker eller för att registrera dig för Meröppet.

Lån är sekretessbelagda, enligt lagen. Det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system. 

När du får ditt bibliotekskort registrerar biblioteket ditt namn, adress och oftast personnummer i låneregistret. Uppgifterna behövs för att du ska kunna ha ett bibliotekskort och använda bibliotekets olika tjänster. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig och att avsluta avtalet.


Senast uppdaterad: 2018-06-08 Ansvarig: Ingrid Halje