mullsjö logotyp

Vinterväghållning

Bortkörning snö
Bortkörning snö  

Kommunens ansvar

Mullsjö kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringsplatser samt gång- och cykelbanor. För att se prioriteringsordning av gator i Mullsjö kommun, se pdf-fil i dokumentrutan. 

Trafikverkets ansvar

Trafikverket är väghållare och ansvarar för drift och underhåll av Jönköpingsvägen, Falköpingsvägen, Nykyrkevägen, Bosebyleden, och Järnvägsgatan (genomfarten) i Mullsjö.

I Sandhem är Trafikverket väghållare för Sjöviksvägen, Stråkenvägen, Kyllevägen och Falköpingsvägen.

Snöröjning

Snöröjningen av kommunens gator utförs av entreprenörer och påbörjas när snödjupet är cirka 6 centimeter.
Kommunen sköter i egen regi snöröjningen av gång- och cykelvägar samt trottoarerna i de centrala delarna av tätorterna.
Målsättningen är att snöröjningen skall vara klar inom 8 timmar.
I första hand prioriteras framkomligheten för kollektivtrafiken och på våra huvudgator samt G/C-vägar och parkeringar.
G/C-vägar som inte snöröjes används till att lägga snö på.

Sandning

Halkbekämpning utförs med krossat stenmaterial. Prioritering sker av backar, buss- och huvudgator.
Behöver du sand eller flis är du välkommen att fylla en hink vid kommunens förråd på Garverigatan 2.

Fastighetsägarnas ansvar

Till skillnad från många andra kommuner slipper fastighetsägaren ansvaret för snöröjning av gångbanan. Men du får själv öppna snövallen vid din infart. Tänk på att snö inte får forslas ut på gångbana och gatumark.

Trafikanternas ansvar

Du som går, cyklar eller kör bil  –  tänk på att det alltid finns risk för halka. Anpassa dig efter vinterförhållanden!

Undvik att parkera bilen på gatan när det är risk för snö, för att underlätta snöröjningen.


Senast uppdaterad: 2019-02-25 Ansvarig: Esbjörn Petersson