mullsjö logotyp

Städning av gator, gång- och cykelvägar

En gång om året, på våren, är det dags att sopa bort gruset från gator och gång- och cykelvägar. 

När snön är borta och man bedömer att det inte behöver grusas/sandas mer börjar vi med att sopa upp grus. 

På en del gator kommer det att grovsopas för att få bort det mesta gruset för att sedan komma tillbaka och sopa upp resten.  Normalt beräknas sopningen vara klar innan 15 maj.

Som fastighetsägare kan du hjälpa till att sopa ut gruset från gångbanan på gatan. Tänk på att buskar som hänger ut på gångbanan hindrar sopningen.


Senast uppdaterad: 2019-02-25 Ansvarig: Esbjörn Petersson