mullsjö logotyp

Hastighet

För att få en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och mindre buller har en hastighetsöversyn inom Sandhem och Mullsjö tätorter gjorts.

Hastighetsöversynen innebär att vi skyltar om från 50 till 40 (i vissa fall till 60) och från 70 till 60 inom tättbebyggt område.
 
Grundtanken i hastighetsöversynen har varit att den nya hastigheten i tätort bör vara 40 km, med vissa avvikelser. Vissa av gatorna har så god standard att vi kan höja hastigheten till 60 km.

Dom nya hastigheterna är framtagna med hjälp av Säker Trafik i Jönköpings län AB och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande). Läs mer om NTF på deras webbplats, se länk i länktipsrutan.

Trafikverkets handbok Rätt fart i staden har använts i arbetet med att ta fram nya hastigheter. Handboken Rätt fart i staden finns att läsa som Pdf i dokumentrutan och på Trafikverkets webbplats, se länk i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2019-02-25 Ansvarig: Esbjörn Petersson