mullsjö logotyp

Trafikmiljö

Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad du som tomtägare kan göra för att förbättra den.

Fri sikt i gatukorsningen

Fri sikt i gatukorsningen

Kraven på fri sikt i gatukorsningen är för att trafikanten i tid ska upptäcka korsande fordon och hinna att stanna.

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på dig som fastighetsägare för att växtligheten på din tomt inte ska skymma sikten eller försvåra framkomligheten för den som går, cyklar eller kör bil.

Grönskande träd, buskar och häckar berikar vår miljö på olika sätt, men grönskan kan också innebära risk för trafiksäkerheten om framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar minskar. Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra framkomligheten eller gaturenhållningen.

Mullsjö kommun tackar för er medverkan till ett säkrare samhälle.


Senast uppdaterad: 2019-02-25 Ansvarig: Esbjörn Petersson