mullsjö logotyp

Parkeringstillstånd

Trafikmärke parekrering rörelsehindrad

 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig.

Med parkeringstillståndet kan du parkera närmare färdmålet. För rörelsehindrad som inte kör bilen själv utfärdas parkeringstillstånd endast om man regelbundet behöver hjälp utanför bilen.

För att ansöka om parkeringstillstånd i Mullsjö kommun skall du vara folkbokförd i kommunen. Till ansökan ska ett läkarintyg bifogas. Du hittar ansökan till höger. 

Fyll i ansökan och skicka den till Tekniska enheten, Box 800, 565 18 Mullsjö.

Du kan även beställa eller hämta ansökningsblanketten hos Mullsjö kommuns Infocenter, Järnvägsgatan 27.

.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 Ansvarig: Peter Karlsson