mullsjö logotyp

Pågående projekt 2018-2019

Som trafikant och boende kan det vara viktigt att få veta om det sker några större ombyggnationer i gatumiljön.

Här nedan presenterar vi de åtgärder som pågår eller planeras, och som berör trafik- och infrastrukturområdet.

NTF - Trafiksäkerhetsutredning av skolområdet

Rapport överlämnas senast 2018-09-20

Planerade beläggningsprojekt 2018 

Brunnsgatan

Nypongatan

Havstenshultsvägen (del av)

Dalskogsvägen (del av)

G/C-väg Ängsgatan - Brunnsvägen


Senast uppdaterad: 2019-02-25 Ansvarig: Esbjörn Petersson