mullsjö logotyp

Gårdsbelysning

Investeringsbidrag till gårdsbelysning

Mullsjö kommun ger ett engångsbidrag till gårdsbelysning på enskilda fastigheter utanför detaljplanerat område. Investeringsbidraget syfte är att tillgodose det behov av utvändig belysning som finns för en fastighet och för de som bor i den.


För att bidrag ska beviljas krävs att fastigheten ska vara belägen längre än 50 meter från allmän belysning, samt att den placeras så att det blir en fullgod yttre belysning på uppfart till gårdsplan eller liknande.

Investeringsbidraget uppgår till 1000 kronor per belysningspunkt (armatur) och är knutet till fastigheten. Fastighetsägare svarar för kontinuerlig drift och underhåll.

Ansökan
Ansökan om investeringsbidraget för gårdsbelysning ska göras av fastighetsägaren. I ansökan ska behörig elinstallatör beskriva anläggningens utformning och intyga att anläggningen utförts enligt gällande bestämmelser och är helt färdig. Ett sådant intyg krävs för att beslut ska kunna fattas i ärendet och för att investeringsbidraget ska betalas ut.

Efter särskild prövning kan bidrag betalas ut för redan befintlig anläggning om den uppfyller ovanstående krav på placering och är utförd i fullgod kvalitet.
  
Samtliga regler finns att läsa i Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gårdsbelysning inom Mullsjö kommun.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2019-02-25 Ansvarig: Esbjörn Petersson