mullsjö logotyp

Enskilda vägar

Enskild väg

 Enskild väg

Bidrag till enskilda vägar
Vägar som inte är allmänna sköts ofta av vägföreningar eller andra privata ägare och kallas enskilda vägar. För dig som är väghållare för en enskild väg finns bidrag att söka.

Statligt bidrag
Statsbidrag till enskilda vägar sköts av Trafikverket. Om vägen är berättigad till statsbidrag bidrar även Mullsjö kommun med 10 % av Trafikverkets beräknade driftskostnad för den del som ligger innanför kommungränsen.

Kommunalt bidrag
Bidrag för underhåll av enskild utfartsväg kan sökas hos Gata/Parkenheten. 

Med utfartsväg menas en väg som leder från fastigheten till närmaste större väg. Maximalt bidragsbelopp är för närvarande 2,50 kronor per meter väg. Vägen får inte vara berättigad till statsbidrag. 

För att få bidrag måste vägen hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året runt. Bidrag utgår inte till dom första 100 meter, minsta bidrag som utbetalas är 200 kronor.                              

2018-01-23 Innehåll: Andreas Leo   Publiceringsansvarig: Kristina Spång