mullsjö logotyp

Enskilda vägar

Vägar som inte är allmänna sköts ofta av privatpersoner, vägföreningar eller vägsamfälligheter. Dessa vägar kallas normalt för "enskilda vägar".

Enskild väg

 För dig som är väghållare för en enskild väg finns bidrag att söka.

Enskild väg kategori 1

Statligt bidrag till enskilda vägar sköts av Trafikverket. Utöver det statliga bidraget utbetalar Mullsjö Kommun ytterligare 10 % av Trafikverkets beräknade driftskostnad för den del som ligger innanför kommungränsen. Ansökan om driftbidrag behöver därför inte lämnas in. 

Enskild väg kategori 2

Med utfartsväg menas en väg som leder från fastigheten till närmaste större väg. Maximalt bidragsbelopp är för närvarande 2,50 kronor per meter väg, det minsta belopp som betalas ut är 250 kr. Vägen får inte vara berättigad till statsbidrag. För att få bidrag måste vägen hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året runt. 

Underhållsbidrag för enskild utfartsväg kan sökas hos Tekniska enheten. 

Se länkar till höger för vidare information.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2019-02-25 Ansvarig: Esbjörn Petersson