mullsjö logotyp

Trafik och gator

Kommunens gator och vägar sköts av Gata/Parkenheten.


Gata/Parkenheten har hand om drift och underhåll av kommunens:
• gator och vägar
• gång- och cykelvägar
• parkeringar


Till drift och underhåll hör bland annat:
• snöröjning, halkbekämpning
• sopning
• vägbelysning

Rent och snyggt
Att det är rent och snyggt är glädjande för alla som vistas i kommunen. Vi arbetar dagligen för det men vi behöver din hjälp. Om alla ser till att skräpet i fickorna hamnar där det hör hemma, i papperskorgarna, och inte på trottoarer, körbanor, torg och buskage, blir det mycket trevligare och renare.

För de statliga vägarna ansvarar Trafikverket. Läs mer om Trafikverkets ansvar av vägar via länken i rutan länktips.
Övriga vägar sköts av vägföreningar och privatpersoner

2018-02-13 Innehåll: Peter Karlsson   Publiceringsansvarig: Kristina Spång