mullsjö logotyp

Trafik och gator

Kommunens gator och vägar sköts av Gata/Parkenheten.

Gata/Parkenheten har hand om drift och underhåll av kommunens vägnät, som består av sex mil lokalgator, tre mil gång- och cykelvägar och de kommunala parkeringarna. Dessutom sköter Gata/Parkenheten den kommunala gatubelysningen som omfattar ca 2500 lampor. 


Till drift och underhåll hör bland annat:

  • snöröjning, halkbekämpning 
  • sopning 

 

Rent och snyggt

Att det är rent och snyggt är glädjande för alla som vistas i kommunen. Vi arbetar dagligen med det, men behöver din hjälp. Se till att skräpet hamnar där det hör hemma, i papperskorgarna, vilket skapar ett trevligare samhälle för oss alla.

För de statliga vägarna ansvarar Trafikverket, mer om deras ansvar för olika vägar via länken, i rutan länktips.
En del av vägnätet administreras och sköts av privatpersoner, vägföreningar och vägsamfälligheter med eller utan statligt och kommunalt bidrag. 


Senast uppdaterad: 2019-02-25 Ansvarig: Esbjörn Petersson