mullsjö logotyp

Eldningsförbud gäller i Mullsjö kommun

Från och med onsdag 24 april gäller eldningsförbud i skog och mark i Mullsjö kommun och hela Jönköpings län. Eldningsförbudet gäller inte på iordningsställda grillplatser eller i trädgårdar.

 

Mer om eldningsförbudet

Torg och allmänna platser

Torghandel i Mullsjö

Torghandeln sker på torget framför Kommunhuset. Tid för försäljning är tisdagar mellan klockan. 08:00 – 19:00. Avgift/saluplats är 120 kronor/dag, som betalas hos kommunens Infocenter, Järnvägsgatan 27.

Allmän plats

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, torgmöten, försäljningsstånd med mera. 

Tillstånd

Tillstånd för nyttjande av allmän/offentlig plats söks hos Polismyndigheten i Jönköping, se kontaktuppgifter i kontaktrutan. Det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas.


Senast uppdaterad: 2019-02-25 Ansvarig: Esbjörn Petersson