MEMAB logotyp

Verksamheten

Verksamheten består av drift- och underhåll av anläggningarna i Mullsjö och Sandhem

  • 2 vattenverk

  • 2 avloppsreningsverk

  • hela distributionssystemet för vatten- och avlopp (rörnätet)


VA-personalen har ständig beredskap för att säkerställa driften genom ett roterande schema.