MEMAB logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Vattenskyddsområde

Vatten behövs för allt liv, och är människans viktigaste livsmedel.

Det gör att vi har höga krav på vattnets kvalitet.

Hälsofarliga ämnen eller skadliga bakterier får inte förekomma i det som ska bli vårt dricksvatten. Därför är kommunens vattentäkter vattenskyddsområden.

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden skall förhindra utsläpp av förorenande ämnen i det som ska bli vårt dricksvatten. Det betyder att det finns begränsningar för vad som är tillåtet och inte inom ett vattenskyddsområde.

Tillstånd behövs t ex. för att hantera olja och bekämpningsmedel, etablera miljöfarlig verksamhet, gräva eller borra så det påverkar markens ytskikt.

 

Larma vid olycka!

Ring 112 om det skett en olycka inom ett vattenskyddsområde så att sanering kan påbörjas.