MEMAB logotyp

Synpunkter på dricksvattnet

Har du synpunkter på ditt dricksvatten?

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Ibland kan det ändå uppstå problem med smak, lukt, färg eller grumligt vatten. När vi talar om dricksvatten menar vi alltid bara det kallvatten som vi levererar från vattenverken till abonnenterna.

Upplever du att vattenkvaliteten är dålig där du bor, ber vi dig att felsöka din egen fastighet först. Om problemen kvarstår rekommenderar vi att du kollar om grannarna har samma problem, sedan kan du kontakta oss.

Du som bor i hyresrätt ska kontakta din hyresvärd.

Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker kommer information från Mullsjö Energi & Miljö omgående. Viktigt meddelande till allmänheten sänds på lokalradion och information läggs även ut på Mullsjö Energi & Miljös hemsida. 

Åtgärder i samband med dålig kvalitet på dricksvattnet

Upplever du att dricksvattnet har dålig lukt eller smak?

Spola alla dina kranar i huset samtidigt i 10-30 minuter.

Om vattnet luktar eller smakar klor kan du låta vattnet stå i en tillbringare en stund innan du dricker. Då försvinner kloret ut i luften. Vi mäter klorhalten på vattnet som lämnar vattenverket hela tiden. Det finns flera larmnivåer som varnar innan halten blir för hög och pumpen som doserar klor stängs då av. När vi mäter klorhalten ute hos konsumenterna ligger värdena långt under de gränsvärden som livsmedelsverket fastställt. Även små mängder klor kan ge lukt.

Har du konstig färg eller grumligt vatten?

Om vattnet är grumligt med små partiklar i, ska du lossa silarna på alla dina kranar. Därefter spolar du alla kranarna tills vattnet är klart och ofärgat igen. Det kan ta mer än 30 minuter. Rengör silarna om de är igensatta.

Är ditt vatten färgat men utan partiklar, så spolar du i kranarna tills klart och ofärgat vatten kommer.

När vattnet är riktigt kallt, vanligen under senvintern, kan det bildas mikroskopiska bubblor som får vattnet att se gråvitt ut. Dessa bubblor består av syre och försvinner inom några minuter om vattnet får stå.

Är vattentrycket lågt?

Kontrollera först om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om trycket är olika i olika kranar ska du ta bort silarna och kontrollera så att de inte är igensatta. Rengör silarna vid behov. Är trycket lågt i hela huset kontrollera så att ventilerna vid vattenmätaren är helt öppna.

Kvarstår problemen?

Många gånger löser en sådan här genomspolning och rengöring av silarna problemen men inte alltid. Om problemen kvarstår är nästa steg att prata med några grannar i närheten. Har de samma problem så ska du/ni kontakta Mullsjö Energi & Miljö. Kontaktinformation finns i kontaktrutan.

Är det bara din fastighet som har problem, så   betyder det att felet uppstår någonstans i ledningarna inne på fastigheten. Då ska du kontakta en VVS-tekniker som kan hjälpa dig att utreda problemet.

Varför uppstår problemen?

Det är inte möjligt att ge ett direkt svar på den frågan. Problemen är olika och det är orsakerna också. Vissa störningar upplevs en kort period. Ett exempel är när vattnet blir missfärgat efter att en vattenläcka lagats ute i gatan. Höga marktemperaturer, som de vi hade under sensommaren 2019, gör också att smaken kan försämras under en period. Långvariga problem med smak och lukt på vattnet kan i vissa fall bero på för låg omsättning av vattnet i ledningarna i huset eller gatan.