MEMAB logotyp

Kommunalt dricksvatten

Kvalitetskrav på dricksvatten

Kvalitetskrav och andra regler för dricksvatten fastställs av Livsmedelsverket. Miljönämnden är Mullsjö kommuns övervakningsinstans för dricksvattnet. Affärsenheten inom kommunen (där VA ingår) har ansvar att följa Livsmedelsverkets föreskrifter.

Ett egenkontrollprogram finns för vattenverket som har godkänts av Miljönämnden enligt föreskrifter från Livsmedelsverket.

Önskas mer information om vattnets biologiska och kemiska kvalité, kontakta vår tekniska handläggare, se kontaktuppgifter i rutan kontakt.

Resultat av dricksvattenenkät i Mullsjö och Sandhem

Både Mullsjö och Sandhem har dricksvatten som uppfyller livsmedelsverkets krav. Vattnet som skickas ut från vattenverket har neutral smak och saknar både färg och lukt.


Mullsjö Energi och Miljö AB skickade hösten 2013 ut en enkät till boende inom kommunen för att få kunskap om hur de upplever sitt vatten, med avseende på smak, lukt och färg.

Beroende på svaren så kan det indikera olika problem ute på ledningsnätet som påverkar vattnets kvalité.

Ca 51 % av de tillfrågade svarade på enkäten.

Bedömningsskalan gick från 1 som var dåligt till 4 som var bra.
Enkätsvaren som kom in visar att de boende i Mullsjö tätort överlag är nöjda med vattnet och medelbetyget var 3,3 för smak, 3,6 för lukt och 3,8 för färg.

De kunder som var missnöjda bodde utspridda i olika delar av tätorten. Om de upplevda problemen skulle bero på problem i ledningsnätet så skulle fler boende i det området varit missnöjda över samma sak.

De boende i Sandhem är mycket nöjda med sitt vatten men kommenterade att det var mycket kalk i vattnet. Detta problem åtgärdades hösten 2014 då ett nytt filter installerades på vattenverket. Medelbetyget av enkäten blev 3,9 för smak och lukt och 4.0 för färg.

Pil upp


Det vatten som dricks och används i matlagningen skall enbart komma från kallvattenkranen.

Spola gärna i kranen en liten stund innan vattnet dricks för att undvika inblandning av varmvatten. 

Kommunen ansvarar för vattnet fram till anslutningen till respektive fastighet, det vill säga servisen. Därefter ansvarar fastighetsägaren för ledningen in i fastigheten (källa till problem).

Väl inne i fastigheten finns alltid en risk att det kallvatten som kommunen levererar inblandas med varmvatten på grund av läckage eller värmeöverföring.

För detta kan inte kommunen stå ansvarig.

Det har förekommit vid flera tillfällen att prover tagna i till exempel kök och kallvattenkran i källaren har givit två helt olika resultat.